Er zijn een aantal aandachtspunten die veelal per ongeluk over het hoofd worden gezien. Wij noemen u hier de belangrijkste:

Samengestelde kleuren: controleer het bestand goed op gebruikte kleuren. Vanuit standaard opmaak wil het nog wel eens voorkomen dat een geplaatst vlak per ongeluk RGB is, in plaats van de gewenste kleurindeling. Dit heeft kleurafwijkingen tot gevolg.

Afbeeldingen niet goed afgevlakt: Bij het wissen van overbodige info, is het belangrijk dat de afbeeldingen correct worden afgevlakt. Als dit niet goed gebeurt, is dit weer te zien op het uiteindelijk drukwerk (en niet op uw scherm!):

Foutieve opmaak en/of aanpassingen van het stansmes: Alle bestanden worden altijd digitaal voorbereidt. Onze softwarepakketten “lezen” de bestanden in voor verdere verwerking. Zeer belangrijk is dat de lijndiktes en -benamingen corresponderen met onze aanleverspecificaties. Gevolgen bij verkeerde dikte en benamingen zijn o.a. meedrukken van de stanslijnen, rillijn wordt snijlijn of andersom of vervalt helemaal.

Verkeerde bestandstype: Voor drukbestanden geldt dat PDF de standaard is. Ook EPS bestanden zijn goed verwerkbaar. Alle andere bestandstypes kunnen vreemde gevolgen hebben (verspringing, andere lettertypes, niet op maat, enz). De reden voor deze afwijking is éénduidig: de instellingen op uw PC zullen afwijken van onze instellingen. Het is dus altijd zaak alleen PDF of EPS aan te leveren.

Lettertypes niet goed omgezet: Lettertypes dienen in principe omgezet te worden naar contouren. Als dit niet is gebeurt en wij uw lettertype niet in ons bestand hebben, dan volgt direct een foutmelding. Het nadeel kan zijn, dat er later nog tekst aangepast moet worden, of de data dient flexibel gedrukt te worden. Zorg dat als dit het geval is, dat u alle gebruikte lettertypes mee stuurt met uw bestand. Dit voorkomt onnodig oponthoud.

Pas op met omzetten naar contouren: alleen de lettertypes omzetten naar contouren, niet de stansvorm! Als u de stansvorm ook naar contour zet, is het bestand niet goed.

Twijfelt u over de volledigheid van uw bestand? Laat het ons rustig weten, wij adviseren u graag!