Aanleverspecificaties bestanden:

Wij leveren u een stanstekening aan om uw artwork op te maken. Deze tekening is altijd 1:1. Opbouw van ons bestand mag niet gewijzigd worden.

Uw bestand aan ons:

PDF bestand (1.5 of hoger) op ware grootte
Altijd CMYK kleurindeling, geen Pantone, PMS, RGB of combinatie hiervan. In het artwork geen symbolen plaatsen.

Altijd minimaal 2 lagen (1 laag stanstekening, 1 laag artwork)

Beelden niet gedownsampled (minstens 300 dpi), Beelden niet als contouren aanleveren, maar als afbeelding in het bestand voegen.

Bestanden waarbij  effecten zijn toegepast, zoals een slagschaduw, gloweffect of beeld dat transparant is verwerkt, moeten transparanties afgevlakt worden. Hierbij moet uw PDF bestand versie 1.5 zijn. Klik hier om te kijken hoe u transparanties moet afvlakken.

Fonts omzetten naar contouren (niet de stansvorm omzetten naar contouren!), minimale FONT grootte 10 punts, ivm dichtlopen/leesbaarheid
Beelden (CMYK waarde, minimaal 300 DPI) ingesloten vóór het exporteren naar PDF
Bij toepassingen van spotlak en/of wit een apart bestand hiervoor
Geen overbodige data in het bestand (geen snijtekens e.d.), het bestand dient “schoon” aangeleverd te worden.
Aanlevering (OVV Ordernummer en/of offertenummer) via mail of upload
Maximale bestandsgrootte, per bestand is 50 MB i.v.m. rippen

Let op overfill in de bestanden: per zijde minimaal 3 mm overfill. Tevens deze overfill toepassen op plaknaden e.d.

Voordat u het bestand naar PDF zet, overdruk uitzetten (belangrijk!). Als u dit niet uitzet, veranderen de stanslijnen in outline en dat kan niet.

Indien u uw eigen stanstekening gebruikt, moet uw bestand uit 3 lagen bestaan:

laag 1: artwork, lettertypes omgezet naar contouren, afbeeldingen afgevlakt.

laag 2: snijlijnen, benaming: “CutContour_throughcut”, geen vulling in de lijnen.

laag: 3 rillijnen, benaming: “CutContour_crease”, geen vulling in de lijnen

U verklaart middels aanlevering dat u verantwoordelijk bent voor eventuele rechten en dat
Elwe Special Promotions BV hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.
Bestanden die niet correct zijn aangeleverd worden niet in behandeling genomen. Indien
opdrachtgever ons opdracht verleent om niet correcte bestanden en/of data  aan te passen naar
werkbare bestanden – mits mogelijk – worden de kosten hiervan op basis van nacalculatie
en een uurtarief van € 85,– ex BTW en toeslagen bij opdrachtgever in rekening gebracht.

U ontvangt na aanlevering van uw artwork altijd een finale proef in lage resolutie van ons ter goedkeuring. Uw
goedkeuring is hierin bindend en bepalend voor levertijden.

Twijfelt u over de correctheid van uw bestand? Als u op onderstaande knop klikt, dan ziet u een overzicht van de meest voorkomende valkuilen:

De ontwerp fase (technische tekeningen)

Als u ons de technische tekeningen aanlevert, dan ligt de verantwoording hiervan bij u. U ontvangt altijd een digitale proef op ware grootte, zodat u u alle maatvoeringen en snij- en rillijnen kunt controleren.

Als wij voor u de technische tekeningen verzorgen dan hebben we altijd de complete vulling voor 1 display en/of doos nodig. Zodoende weten we altijd zeker dat alles goed past. Let op: uw tekeningen dienen schoon (zonder overbodige informatie en alleen met ril- en snijlijnen), op ware grootte aangeleverd te worden.

Als het niet mogelijk is om de complete vulling voor 1 display en/ of doos aan te leveren, dan maken wij in principe geen technische tekeningen.