PRIVACYBELEID (last update 31-08-2023)

Deze website wordt beheerd door Elwe Special Promotions BV.

Privacybeleid Elwe Special Promotions BV, MICK Co Packers BV en Elwe Services BV.

Wij hechten waarde aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid heeft betrekking op onze (potentiele) klanten, medewerkers van onze klanten, bezoekers van de website, consumenten, distributeurs, onze (potentiele) leveranciers, medewerkers van die leveranciers en opdrachtnemers. Het beschrijft:

 • de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verzamelen;
 • hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken;
 • de rechtsgrond op basis waarvan wij deze verwerken;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • hoe ze worden opgeslagen.

Dit beleid beschrijft ook andere belangrijke onderwerpen met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking/bescherming daarvan. Wij verzoeken u dit privacybeleid zorgvuldig te lezen om te begrijpen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Dit beleid omvat de volgende paragrafen:

 • Paragraaf 1: Gegevensverzameling
 • Paragraaf 2: Gebruik van gegevens
 • Paragraaf 3: Rechtsgronden voor het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Paragraaf 4: Cookies
 • Paragraaf 5: Bekendmaking van persoonsgegevens
 • Paragraaf 6: Bewaring van persoonsgegevens
 • Paragraaf 7: Uw rechten
 • Paragraaf 8: Marketing
 • Paragraaf 9: Overdracht van gegevens
 • Paragraaf 10: Beveiliging
 • Paragraaf 11: Websites van derden
 • Paragraaf 12: Wijziging van ons Privacybeleid
 • Paragraaf 13: Nadere vragen of indienen van klachten
 1. Gegevensverzameling
  Wij kunnen gegevens rechtstreeks van u ontvangen. Wij kunnen echter ook gegevens over u ontvangen van derden, zoals uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau, onze afnemers of wederverkopers waar u klant bent, mediabureaus, onderzoekbureaus, onze leveranciers, ondernemingen behorend tot onze groep, openbare websites, agentschappen en publieke instellingen die wij in dit beleid aanduiden als “Derden”.

Wij, of Derden namens ons, kunnen de volgende persoonsgegevens (die wij in dit beleid aanduiden als “persoonsgegevens” verzamelen en gebruiken:

1.1 Persoonsgegevens die u ons verstrekt (of die wij van Derden ontvangen).
U of uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau kunnen ons
persoonsgegevens over uzelf verstrekken door gebruikmaking van online formulieren op onze website, het invullen van orderformulieren, het aanmaken van een account bij ons, of door contact met ons op te nemen via telefoon, e-mail of op andere wijze. Dit omvat ook bijvoorbeeld, persoonsgegevens die u of uw werkgever aan ons verstrekt teneinde van onze diensten gebruik te maken. U, of Derden, kunnen ook persoonsgegevens over u verstrekken als u, resp. zij, diensten aan ons aanbiedt of levert.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt (of die wij van Derden ontvangen) kunnen het volgende omvatten:
(a) Gegevens over u:
uw naam;uw geslacht;
uw geboortedatum;
uw functie;
naam van het bedrijf;
e-mailadres;
uw telefoonnummer(s);
documentnummer van identificatiebewijs;
accountinformatie;
adres van uw onderneming;
gegevens die zijn verstrekt bij uw correspondentie met ons;
eventuele actualiseringen van gegevens die aan ons zijn verstrekt;
als u onze locaties bezoekt, camerabeelden.
(b) Gegevens over de bezoekers van onze websites:
als u onze website bezoekt, uw IP-adres;
uw gebruikersnaam;

Uw eventuele inlog gegevens;
uw leeftijd/geboortedatum;
uw gedrag op onze website (bijvoorbeeld de pagina’s waar u op klikt)
betaalgegevens;
ordergeschiedenis;

(c) Gegevens over de goederen en diensten die wij u leveren:
Gegevens die nodig zijn om goederen en diensten aan u te leveren (inclusief gegevens op formulieren om een account te openen, details van uw
bestellingen, ordergeschiedenis, betaalgegevens, leveringsadres, eisen aan en
beperkingen van leveringen, handelsverwijzingen en fiscale informatie);
De na(a)m(en) die u ons verstrekt voor gepersonaliseerde producten;

Gegevens over diensten aan klanten;
Gegevens inzake customer relatie management en marketing.
Gegevens die wij ontvangen van u of uw werkgever
Uw foto en videobeelden als u medewerker of een potentiële medewerker of een externe relatie bent;
CV’s, gegevens over pitches en aanbestedingen en verklaringen van goed
gedrag;
Contactgegevens op het werk (telefoonnummer, bezoekadres, postadres, emailadres);
Adres;
Visa of documentatie inzake werkvergunning;
Contactgegevens voor noodsituaties;
Werkuren (overwerk en ploegendienst, gewerkte uren en standaarduren van alle afdelingen);
Gegevens met betrekking tot vergoedingen, declaraties en bankrekening;
Gerechtelijke en onderzoeksprocedures (relevant voor u en ons);
gegevens die nodig zijn om toegang te krijgen tot de systemen en applicaties van onze organisatie.
(e) Als u zich binnen onze bedrijfsruimtes bevind en er foto’s gemaakt worden, uw foto en het tijdstip waarop deze is gemaakt.
(f) Als u ervoor kiest gebruik te maken van sociale media om contact met ons op te nemen of iets te weten te komen over onze producten of diensten, uw profielgegevens (inclusief uw voorkeuren en interacties met ons op sociale media en gegevens die u op social media plaatst die van belang zijn voor onze activiteiten).
Houd er rekening mee dat wij bepaalde soorten persoonsgegevens nodig hebben zodat wij u diensten kunnen verlenen of dat u, of Derden, diensten aan ons kunt leveren. Als u ons dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, of als u ons vraagt die te verwijderen, kunt u mogelijk geen toegang meer krijgen tot onze goederen en diensten, of goederen en diensten aan ons leveren.

1.2 Persoonsgegevens die wij over u verzamelen of die wij van van Derden verkrijgen.
(a) Als u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch een of meer van de volgende gegevens verzamelen:
Technische gegevens, inclusief het IP-adres dat wordt gebruikt om uw apparaat met het internet te verbinden, domeinnaam en land dat gegevens opvraagt, de opgevraagde bestanden, soort en versie van de browser, soorten en versies van de browser plug-ins, besturingssysteem en platform;
Gegevens over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) gegevensstroom naar, op en vanaf onze site (inclusief datum en tijd), tijd en lengte van bezoeken aan bepaalde pagina’s, gegevens over interactie op de pagina (zoals scrollen, klikken en muisbewegingen), methodes die gebruikt zijn om weg te surfen van de pagina, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en gegevens die verstrekt zijn bij verzoeken om nadere diensten of downloads.
Als u contact met ons heeft op sociale media, verzamelen wij bepaalde gegevens over u van uw sociale-mediapagina en via interactie met ons of met gegevens over onze producten en diensten.
Als u een klant of leverancier bent (of een potentiële klant of leverancier) of voor een van hen werkt (inclusief als adviseur) kunnen wij gegevens over u verkrijgen van de website van uw onderneming of publieke bronnen.
Als u voor ons werkt of een van onze locaties bezoekt (bijvoorbeeld een afwijkende locatie) kunnen wij ook persoonsgegevens over u verzamelen door middel van camerabeelden.

 1. Gebruik van gegevens
  Wij, of Derden die namens ons handelen, verzamelen, gebruiken en slaan de
  persoonsgegevens die hiervoor genoemd zijn op om de volgende redenen:

2.1 Bezoek aan onze website:
om u toegang te verlenen tot onze website en deze te gebruiken;
om technische ondersteuning te verlenen;
om u te voorzien van de informatie en diensten die u van ons vraagt;
om de veiligheid van onze diensten, onze website te waarborgen;
om informatie over uw voorkeuren op te slaan en ons in staat te stellen onze website en aan te passen aan uw individuele interesses;
om u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt;
om bestellingen te verwerken die u plaatst voor goederen en diensten van ons.
2.2 Ontvangst van goederen en diensten van u
om ons in staat te stellen diensten van u te ontvangen en te beheren;
om informatie op CV’s te bevestigen en controles op referenties uit te voeren teneinde de geschiktheid van u of uw werkgever om voor ons te werken te beoordelen;

2.3 Levering van goederen en diensten aan u
om relevante goederen en diensten aan u of uw werkgever te leveren (inclusief het bevestigen en verwerken van orders, voor het beheer van uw account bij ons, afnemerskrediet, belastingen en uitvoer, facturerings- en incassodoeleinden (voor zover van toepassing));
om eventuele vragen over of problemen die u heeft met onze goederen en diensten te behandelen, inclusief eventuele vragen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken, of eventuele verzoeken van u voor een kopie van de gegevens die wij over u aanhouden.

Als wij geen contract met u hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden verwerken wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van dienstverlening aan klanten.
om u bepaalde communicatie-uitingen te zenden (inclusief per e-mail of post) over onze goederen en diensten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten (bijvoorbeeld het melden van veranderingen in onze algemene voorwaarden en u op de hoogte houden van onze vergoedingen en kosten);
om statistische analyses en marktonderzoek uit te voeren;
als u ermee heeft ingestemd of als het anderszins in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van bedrijfsontwikkeling of marketing, om contact met u op te nemen (inclusief per e-mail of post) met informatie over onze producten en diensten waar u om vraagt of waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn (inclusief nieuwsbrieven) maar alleen, indien wettelijk vereist, als u daarmee heeft ingestemd.

2.4 Om interne commerciële redenen (gerechtvaardigd belang), bijvoorbeeld een database die gegevens bevat van alle onze vestigingen in Nederland en Europa, inclusief mogelijke potentiële klanten in de (nabije) toekomst.

2.5 In het kader van bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

2.6 Voor interne bedrijfsrapportage, bedrijfsadministratie, het waarborgen van voldoende verzekering voor onze activiteiten, het waarborgen van de veiligheid van bedrijfsfaciliteiten, onderzoek en ontwikkeling, en om de mogelijkheden van zakelijke efficiency te identificeren en te implementeren.

2.7 Om te voldoen aan procedures en wet- en regelgeving die op ons van toepassing zijn – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om daaraan te voldoen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

2.8 Om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen – dit kan zijn wanneer wij in alle redelijkheid vinden dat het in ons gerechtvaardigde belang of in het gerechtvaardigde belang van anderen is om dit te doen, dan wel wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

2.9 Als u een van onze locaties bezoekt  voor het volgen met camera’s en om de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers en van onze en hun eigendommen te waarborgen.

2.10 Als u contact met ons heeft op sociale media, om interactie te hebben, alsmede om uw interacties met ons en ons merk online te volgen, wanneer het in ons gerechtvaardigde belang is om dat te doen voor marktonderzoek en voor het plannen van toekomstige marketingcampagnes.

2.11 Als wij foto’s of camerabeelden van u gebruiken om onze producten en diensten in bredere kring bekendheid te geven of voor interne presentaties, voor zover het in ons gerechtvaardigde belang is vanuit het oogpunt van marketing en bedrijfsontwikkeling, of wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben.

 1. Rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens

3.1 Wij zijn van mening dat de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit privacybeleid als volgt is:
ons gebruik van uw persoonsgegevens is nodig om aan onze verplichtingen op grond van een contract met u te voldoen en/of om maatregelen te nemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract (bijvoorbeeld om een order die u bij ons plaatst uit te voeren, om te voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van onze website of software-app om in staat te zijn gebruik te maken van onze software-app en/of om te voldoen aan ons contract om diensten te verlenen of diensten te ontvangen van u of van uw werkgever);
ons gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het verstrekken van informatie aan de belastingdienst); of
wanneer bovenstaande niet  van toepassing is, het gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van anderen, bijvoorbeeld om de veiligheid van onze website te waarborgen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
(a) onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;
(b) onze website te beheren;
(c) voldoende gekwalificeerde en bekwame leveranciers te selecteren;
(d) een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en bezoekers te
waarborgen;
(e) marketing, marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling;
(f) goederen en diensten te leveren aan onze klanten, betalingen te doen en te ontvangen, diensten aan klanten te verlenen en de klant aan wie wij diensten verlenen te kennen;
(g) bestellingen bij onze leveranciers te plaatsen, te volgen en de uitvoering ervan te waarborgen; en
(h) interne administratieve doeleinden, zoals beschreven in paragraaf 5.1 hieronder

3.2 Wij kunnen gebruik maken van uw speciale categorieën gegevens en – voor zover het bepaalde onder a, b, of c niet van toepassing is – u daar toestemming voor heeft gegeven (die u op elk moment nadat deze is gegeven kunt intrekken, zoals hieronder omschreven).

3.3 In de toekomst kan ander gebruik van andere persoonsgegevens onderwerp van uw toestemming zijn (die u op elk moment nadat deze is gegeven kunt intrekken, zoals hieronder omschreven).

3.4 Als wij afgaan op uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u verandert later van gedachten, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen op Privacy-Beleid@elwe.eu en zullen wij dat gebruik beëindigen.

 1. Cookies
  4.1 Sommige pagina’s op onze website maken gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u gebruik maakt van onze website. Wij maken gebruik van cookies om u in de toekomst een betere ervaring op maat te kunnen aanbieden, door uw specifieke voorkeuren voor het gebruik van de website te begrijpen en te onthouden.

4.2 Wanneer wij cookies op onze website gebruiken, kunt u die op elk moment blokkeren. Om dat te doen kunt u de instelling op uw browser activeren die u in staat stelt om de plaatsing van alle of sommige cookies te weigeren. Als u echter uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren (inclusief essentiële cookies) heeft u mogelijk geen toegang tot de gehele website of een deel daarvan of kunt u geen gebruik maken van alle functionaliteiten die onze website biedt.

 1. Bekendmaking van persoonsgegevens
  5.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met elke onderneming die deel uitmaakt van onze groep, waar ons gerechtvaardigde belang dit vereist voor interne administratieve doeleinden (bijvoorbeeld het waarborgen van levering van diensten en goederen aan onze klanten, bedrijfsstrategie, naleving, controle en monitoring, onderzoek en ontwikkeling en kwaliteitsborging). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook binnen onze groep delen met bedrijven die aan ons producten en diensten leveren als “processors”, zoals IT-systemen.

5.2 Wij zullen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën derden:
(a) onze dienstverleners en onderaannemers, inclusief maar niet beperkt tot
betalingsverwerkers, leveranciers van technische en ondersteunende diensten, verzekeraars, logistieke dienstverleners en leveranciers van clouddiensten;
(b) uw werkgever, uitzendbureau of wervings- en selectiebureau;
(c) Afnemers en wederverkopers, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
(d) overheidsinstellingen;
(e) ondernemingen die ons ondersteunen bij onze marketing-, reclame- en
promotiecampagnes;
(f) leveranciers van analytics en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze website en onze software-apps.

5.3 Wij zullen, als dat nodig is en alleen op basis van een beoordeling van geval tot geval, uw persoonsgegevens ook bekend maken aan derden:

als het in ons gerechtvaardigde belang is om dat te doen om onze activiteiten uit te voeren, te laten groeien en te ontwikkelen;
als wij bedrijven of activa kopen of verkopen, kunnen wij uw persoonsgegevens bekend maken aan de verkoper of koper van die bedrijven of activa;
als nagenoeg alle activa van ons of van de aan ons verbonden bedrijven
worden verworven door een derde, in welk geval persoonsgegevens die
worden gehouden door ons tot de overgedragen activa behoren;

als wij gedwongen zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting, een legitiem verzoek van een overheid of handhavingsfunctionarissen, en als dit vereist is om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of handhaving, dan wel ter voorkoming van illegale activiteiten.

om onze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of toe te passen of om te reageren op claims, om onze rechten of de rechten van een derde te beschermen, om de veiligheid van een persoon te beschermen of om een illegale activiteit te voorkomen; of

om de rechten, eigendommen of veiligheid van onze bedrijven, onze medewerkers, onze klanten of andere personen te beschermen.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk hierboven in dit artikel vermeld, zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen met, of verkopen of verhuren aan derden zonder u hiervan op de hoogte te stellen en, indien nodig, uw toestemming verzoeken. Als u toestemming aan ons heeft gegeven om uw
persoonsgegevens op een bepaalde manier te gebruiken, maar u verandert later van gedachten, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij dat gebruik beëindigen.

 1. Bewaring van persoonsgegevens
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de doeleinden waarvoor we de gegevens verzamelen en gebruiken en/of van de mate waarin we aan de toepasselijke wetgeving moeten voldoen en onze wettelijke rechten moeten vestigen, uitoefenen of verdedigen.
 2. Uw rechten
  7.1 U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u nadere informatie hierover wilt hebben of een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail op Privacy-Beleid@Elwe.eu. U heeft het recht om te verzoeken dat wij:
  (a) toegang geven tot alle persoonsgegevens die wij over u aanhouden;
  (b) alle persoonsgegevens aanpassen die gedateerd of onjuist zijn;
  (c) persoonsgegevens die wij over u aanhouden, verwijderen;
  (d) de manier beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
  (e) de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing voorkomen;
  (f) u een kopie leveren van de persoonsgegevens die wij over u aanhouden; of
  (g) rekening houden met gegronde bezwaren die u hebt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door ons.

7.2 Wij zullen al dergelijke verzoeken in overweging nemen en u antwoord geven binnen een redelijke termijn (en in ieder geval binnen de door de toepasselijke wetgeving vereiste termijn). Houd er echter rekening mee dat sommige persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden uitgezonderd kunnen worden van dergelijke verzoeken.

7.3 Als er een uitzondering van toepassing is, melden wij u dat bij de beantwoording van uw verzoek. Alvorens te reageren op een verzoek dat u indient, kunnen wij u vragen ons informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

 1. Marketing
  8.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u bepaalde marketingcommunicatie te sturen (waaronder elektronische marketingcommunicatie aan bestaande klanten) als het in ons gerechtvaardigde belang is om dit te doen vanuit het oogpunt
  van marketing en bedrijfsontwikkeling.

8.2 We zullen echter altijd uw toestemming vragen voor direct-marketingcommunicatie wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

8.3 Als u niet langer marketingcommunicatie wilt ontvangen, kunt u altijd per e-mail contact met ons opnemen op Privacy-Beleid@Elwe.eu. Wij zullen dan de marketingcommunicatie beëindigen.

 1. Overdracht van persoonsgegevens
  9.1 De persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan derden, tenzij een wettelijke eis hieraan ten grondslag ligt.
 2. Websites van derden
  Onze website en pagina’s op sociale media kunnen van tijd tot tijd links bevatten naar websites van derden, waaronder partnernetwerken en onze groepsmaatschappijen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor persoonsgegevens over u die worden verzameld en opgeslagen door die derden. Websites van derden hebben hun eigen
  algemene voorwaarden en privacybeleid. Deze dient u deze zorgvuldig te lezen voordat u persoonsgegevens naar deze websites stuurt. Wij onderschrijven of aanvaarden op geen enkele andere wijze enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites van derden of algemene voorwaarden of beleidsregels van derden.
 3. Wijziging van ons Privacybeleid
  Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per  e-mail aan u meegedeeld. Controleer regelmatig of ons privacybeleid is bijgewerkt of gewijzigd. Door gebruik te blijven maken van de diensten en onze website, of diensten aan ons aan te bieden en/of te leveren, bevestigt u dat u de laatste versie van ons privacybeleid hebt gelezen en begrepen.
 4. Nadere vragen of indienen van klachten
  12.1 Als u vragen of klachten hebt over het verzamelen, gebruiken of opslaan van uw persoonsgegevens door ons, of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met Privacy-Beleid@Elwe.eu. Wij zullen dergelijke klachten of geschillen met betrekking tot het gebruik of de bekendmaking van uw persoonsgegevens onderzoeken en trachten op te lossen.

12.2 U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteit ter bescherming van gegevens in het land van de Europese Unie waar wij gevestigd zijn, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens, of waar wij persoonsgegevens verwerken die betrekking hebben op het aanbieden van goederen of diensten aan u in de Europese Unie. Daarnaast kunt u een beroep doen op de lokale rechter als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. De procedures die zijn beschreven in deze privacyverklaring vormen het huidige beleid op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, per 22-05-2018 2018.